Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämä ohje kertoo sinulle miten perustat ja hallinnoit ympäristöjä, yrityksiä ja käyttäjiä. Nämä tehtävät on tarkoitettu ympäristön pääkäyttäjälle. Osaan toiminnoista tosin Useampaan toimintoon riittää myös yrityksen pääkäyttäjän oikeudet.

...

Etusivulla näet ensin ympäristöt, joissa olet joko ympäristön pääkäyttäjänä tai olet yrityksen pääkäyttäjä pääkäyttäjänä tai olet yrityksen yhteyshenkilö yrityksessä, joka on liitetty ympäristöön.

...

Valitsemalla ympäristön, näet keskellä kyseiseen ympäristöön liitetyt yritykset, joihin sinulla on pääkäyttäjä-oikeudet. Jos käytössäsi on vain yksi ympäristö, ohjelma lataa automaattisesti ympäristöön liitetyt yritykset.

Yrityksen yhteyshenkilö näkee etusivulla myös mihin ympäristöihin yritys on liitetty, mutta Yritykset-listalla yritys näkyy yhteyshenkilölle vain "disabled"-tilassa, eikä käyttäjien tiedot ole yhteyshenkilölle näkyvillä. Yhteyshenkilö ei myöskään näe ympäristön pääkäyttäjiä Ympäristöt-listalla, mutta pääsee yrityksen hallintasivuille, jossa voi hallinnoida esimerkiksi API-avaimia.

...

Valitsemalla keskeltä yrityksen näet oikealla yrityksen käyttäjät eli jotka kuuluvat kyseiseen ympäristöön liitettyyn yritykseen. Käyttäjää klikkaamalla voit mm. muokata käyttäjän lisenssejä. Käyttäjät näkyvät vain ympäristön ja yrityksen pääkäyttäjille.

Lisätoimintoja löydät Ympäristöt-, Yritykset- ja Käyttäjät -listojen värillisten kuvakkeiden takaa.

...