Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Julkaisimme Lemonsoftin version 2021.5 yhteydessä uuden käyttäjähallinnan, joka yhtenäistää Lemonsoftin käyttäjien hallinnan ja kirjautumistavat Lemonsoftin eri tuotelinjoissa. Käyttäjähallinta itsessään on palvelu, joka on aina käytössä ja pääset sinne osoitteesta: https://um.lemonsoft.eu/.

Version päivitys poikkeaa aiemmista, koska uuteen käyttäjähallintaan siirtymisessä on useita huomioitavia asioita. Uuteen versioon siirtyminen onkin käyttäjähallinnan vuoksi pienimuotoinen projekti.

Info

Päivitys alkaa yhteydenotolla asiakastukeen (Service Desk), helpdesk@lemonsoft.fi, jonka jälkeen saat päivitystä koordinoivan yhteyshenkilön tiedot. Haluamme näin varmistaa ettei päivityksessä tule yllätyksiä, esimerkiksi kolmannen osapuolen räätälöintien takia.

Kokemuksemme mukaan useimmiten siirtyminen sujuu helposti, jos asiakkaalla ei ole mitään erityisratkaisuja tai esim. integraatioita. Tällöin on syytä varata enemmän aikaa testaamiseen, jotta voi varmistua toiminnasta.

Image Removedimage-20240624-113139.pngImage Added