Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Käyttäjähallinnassa ei vielä ole ohjevideoita.Alla olevista ohjevideoista löydät pääkäyttäjän yleisimpiä toimintoja ja tehtäviä käyttäjähallinnassa. Voit suurentaa videoita koko näytön kokoiseksi videon oikean alakulman kuvakkeesta. Videoissa ei ole ääntä.

Child pages (Children Display)
alltrue
pageOhjevideot
sortcreation
first20