Ohjelmien hinnoittelu

Hinnoittelumme on perustunut ohjelmalisensseihin ja käyttäjämääriin vuoden 2022 loppuun saakka. Hinnoittelu perustuu joidenkin lisenssien osalta myös yritys- tai ympäristökohtaiseen hintaan.

Koska lisenssien määrä on vuosien mittaan noussut reilusti yli sataan ja lisenssit ovat työasema-, selain- ja mobiilikohtaisia, on tarvittavien lisenssien ja hinnoittelun hahmottaminen monesti vaikeaa. Tämän takia siirryimmekin uusien asiakkaitten osalta pakettihinnoitteluun 1.1.2023 ja otamme uuden hinnoittelun käyttöön nykyasiakkaille 1.8.2023.

Muutos ei aiheuta käyttäjille toimenpiteitä, muutokset ovat käytössä automaattisesti.

Ohjelmapakettien edut

Ohjelmalisenssikohtainen hinnoittelu on osaltaan johtanut siihen, että kaikkia yritystä hyödyttäviä toimintoja ei ole otettu käyttöön. Esimerkiksi automatisointi, joka tuo selkeää ajansäästöä rutiinitöihin, ei ole käytössä kaikilla asiakkaillamme.

Ohjelmapakettien myötä asiakkaamme voivat samalla hinnalla käyttää järjestelmää laajemmin, vähentää rutiinitöitä ja tehostaa omaa toimintaansa ja prosesseja. Käyttäjän tarvitsemien ohjelmien valinta ja niiden hinnoittelu selkeytyvät huomattavasti aiemmasta. Oikean paketin valinta ja käyttöoikeuksien säätäminen on jatkossa yksinkertaista.

Automatisointi on jatkossa jokaisen asiakkaan käytettävissä ilman eri veloitusta, samoin tiedostopohjaiset tiedonsiirtorajapinnat.

Ohjelmapaketti sisältää käyttöoikeuden kaikkiin Lemonsoftin käyttöliittymiin, eli voit samalla hinnalla käyttää selainkäyttöliittymän (LemonOnline) lisäksi työpöytäkäyttöliittymää (Lemonsoft) ja Lemonsoftin mobiiliappeja. 

SaaS-laskut ovat huomattavasti aiempaa selkeämpiä.

Ohjelmapaketit

Käyttäjä aktivoi itselleen yhden seitsemästä eri paketista. Kun käyttäjä aktivoi käyttöönsä laajemman paketin, se sisältää käyttöoikeuden myös suppeampien pakettien toimintoihin.

Kuva: Paketin valinta käyttäjähallinnassa.

Paketilla on käyttäjäkohtainen kuukausihinta. Lue paketeista tarkemmin verkkosivuiltamme.

Yrityskohtainen perusmaksu

Käyttäjäkohtaisen maksun lisäksi veloitamme yrityskohtaisen perusmaksun (B1). Maksu on porrastettu yrityksen koon ja toimialan mukaan ja se sisältää taloushallinnon ja tiedostojen automatisoinnin, rajapinnat Lemonsoft-ohjelmien väliseen käyttöön, tiedostopohjaiset tiedonsiirrot ja Outlook-integraation. Perusmaksuun lisätään myös käyttämäsi vakiorajapinnat ulkoiseen käyttöön.

Hinnoittelusta

Nykyisiin lisenssihintoihin verrattuna uusi pakettihinnoittelu on huomattavasti edullisempi. Esimerkiksi eniten käytössä oleva peruspaketti (E1) maksaisi yli 40 euroa kuukaudessa per käyttäjä, kun uusi hinta on 13,50 euroa.

Lataa koko hinnasto tästä.

Miten muutan käyttäjän pakettia tai oikeuksia?

Tee käyttäjien pakettimuutokset Lemonsoftin käyttäjähallinnassa. Voit tarkentaa käyttöoikeuksia paketin sisällä vastaavasti kuin olet nytkin tehnyt.

Mitä jos en ole vielä uudessa käyttäjähallinnassa?

Vanhassa käyttäjähallinnassa valitset ohjelmalisenssit kuten tähänkin saakka. Voit aktivoida käyttäjille uusia lisenssejä jo käytössä olevan paketin sisältä ilman hintavaikutusta. Jos otat käyttöön uusia lisenssejä käytössäsi olevien pakettien lisäksi, lisenssit ohjautuvat oikeiksi paketeiksi sopimushallinnassamme.