API-avaimen käyttöesimerkkejä

Seuraavassa pari esimerkkiä miten käytät API-avainta rajapinnoissa.

.NET 4.x ja VB.net

'Luodaan ilmentymä autentikointipalvelusta Dim oLoginServiceClient as New Lemonsoft.AuthenticationServiceClient 'Täytetään login tiedot Dim oInfo as New Lemonsoft.LoginInfo oInfo.UserName = "user@domain.fi" oInfo.Password = "yuuT54A!" oInfo.CompanyDatabase = "LemonDB2" oInfo.ApiKey = "c5f0fb8149bd4f6fbd2a7ea403f468cd5b8a88d4c035436f85a4c5089080" Dim oLoginResult = oClient.LogIn(oInfo) Dim strResultAsText = oLoginResult.ResultText Dim strSessionID = oLoginResult.SessioID

Virhetilanteiden selitteet:

Jos API-KEY puuttuu, ResultText: API-KEY MISSING

 Jos API KEY on väärä, ResultText : Unable to get companylicenses for user

 Jos instanssiID tai SQL tunnistautuminen ei onnistu, ResultText : Unable to login to instance and database

PHP

$username = "käyttäjänimi"; $password = "salasana"; $database = "tietokanta"; $apikey = "apiavain"; $url = "https://webservice.saas.cldpart.net/example-soap/UserServices.svc?singleWsdl"; $options = array( 'cache_wsdl' => 1, 'trace' => 1, 'stream_context' => stream_context_create(array( 'ssl' => array( 'verify_peer' => false, 'verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true ) )) ); // luodaan client $client = new SoapClient($url, $options); // kirjaudutaan sisään $login_data = array( "oLogInInfo" => array( "UserName" => $username, "Password" => $password, "CompanyDatabase" => $database, "ApiKey" => $apikey ) ); $response = $client->LogIn($login_data); // otetaan session id talteen $session_id = $response->LogInResult->SessioID; // haetaan asiakaslista $data = array( "strSessionID" => $session_id ); $getCustomerListResult = $client->GetCustomerList($data); // tulostetaan vastaus echo "<pre>"; print_r($getCustomerListResult);