Tietokantojen varmuuskopiointi ja palautus

Tietokannat tulee varmuuskopioida riittävällä aikavälillä tietojen turvaamiseksi mahdollisia ongelmatilanteita varten. Oikein toteutettuna varmuuskopiointi turvaa yrityksen tiedot kaikissa tilanteissa, jolloin esimerkiksi laiterikko tai tulipalo ei tuhoa järjestelmän tietoja. Lemonsoft-alustapalveluita käyttävien yritysten tietojen varmuuskopioinnista on huolehdittu automaattisesti.

Varmuuskopio voidaan ottaa manuaalisesti kertakopiona tai automaattisesti halutulta aikaväliltä. Manuaalinen varmuuskopiointi soveltuu yksittäisiin kopioihin, esimerkiksi ennen kuin tietokantaan ajetaan scriptejä, päivityksiä tai muutosajoja. Manuaalinen varmuuskopiointi ei kuitenkaan ole itsessään riittävä tapa tietojen suojaamiseen.

Varmuuskopiointiin kannattaa käyttää SQL Serverin omaa hallintatyökalua, Microsoft SQL Server Management Studiota (SSMS). Uudemmissa SQL Server –versioissa työkalua ei asenneta oletuksena asennuksen yhteydessä, vaan se tulee ladata erikseen Microsoftin sivulta.