Käyttäjähallintaan siirtyminen

Uuteen käyttäjähallintaan siirtyminen alkaa yhteydenotolla asiakastukeen (Service Desk), helpdesk@lemonsoft.fi, josta saat päivitystä koordinoivan yhteyshenkilön tiedot. Haluamme näin varmistaa ettei päivityksessä tule yllätyksiä, esimerkiksi kolmannen osapuolen räätälöintien takia.

Tiivistettynä muutos näkyy loppukäyttäjälle lähinnä vain uutena kirjautumistapana, mutta teknisesti kyseessä on kuitenkin iso muutos, joka koskee järjestelmien välillä tapahtuvia todennuksia ja tietokantayhteyksiä. Tämän johdosta kaikki olemassa olevat rajapinnat ja integraatiot vaativat asiakkaan suorittaman tunnistamisen, listaamisen ja testauksen ennen käyttöönottoa. Tämän johdosta uuden käyttäjähallinnan käyttöönotto viedään läpi projektina, jonka vaiheet ovat:

1. Kartoitus

Kartoitusvaiheessa selvitetään ja käydään läpi käytössänne mahdollisesti olevat rajapinnat, integraatiot, ohjelmaräätälöinnit yms., jotka tulee huomioida siirrossa. Näiden osalta on syytä varata aikaa testaamiseen, jotta voidaan varmistua, että kaikki toimivat suunnitellusti.

2. Testaus

Testaus on turvallisin tapa varmistua, että migraation jälkeen pääset kirjautumaan ohjelmaan ja että kaikki prosessit ja toiminnot toimivat suunnitellusti. Suosittelemme testausta, etenkin jos käytössäsi on kolmannen osapuolen tekemä Lemonsoftiin integroitu ratkaisu. Testauksen tarve tarkentuu kartoitusvaiheessa.

3. Käyttöönotto

Peruskäyttäjälle uusi käyttäjähallinta näkyy lähinnä kirjautumisen muutoksena. Käyttäjä luo itselleen tilin käyttäjähallintaan, jolla hän kirjautuu jatkossa Lemonsoft-ohjelmiin. Itse ohjelman käyttö on samanlaista kuin aiemmin. Käyttäjien tulee myös päivittää mobiiliapit (eKuitti, LemonTime) uuteen versioon sovelluskaupasta.

Lue lisää Käytön aloittaminen -ohjeesta.