Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hallintakeskuksesta poistui varmuuskopiointi ja tietokannan palautus sekä käyttäjien ja lisenssien hallinta.
Hallintakeskuksen puurakenteeseen ohjelma lukee ympäristöt käyttäjähallinnasta.

...

Käyttäjien kohdistaminen

Käyttäjä kohdistetaan henkilörekisteriin sähköpostiosoitteen avulla. Sähköposti (työ) -kentässä tulee siis olla käyttäjän toimiva sähköpostiosoite (sama jolla käyttäjä on luonut tilin käyttäjähallintaan). Henkilörekisterin Käyttäjä-rastin tarkoitus on estää sähköpostiosoitteen tyhjääminen, jos Käyttäjä-rasti on valittu käyttäjälle.

Kuvan esimerkissä yritetään tallentaa tyhjä sähköpostiosoite Käyttäjä-rastin ollessa valittuna, tässä tapauksessa tulisi lisätä käyttäjälle sähköpostiosoite tai poistaa Käyttäjä-valinta, jotta tallennus onnistuisi.

...

 Ympäristötasolla tehtävät palveluiden määrittelyt eivät ole näkyvillä (eikä muokattavissa) yrityksen Järjestelmä Palvelut Määrittelyt -valikossa.

Voit lukea lisää NetHelp-ohjeesta: Palvelut.

...

L-asema työasemaversion Suosikit-palkissa

...

Aiemmin ohjelma tutki onko yrityksessä käytössä projektilaskutus siten, että se katsottiin olevan käytössä jos yhdelläkin käyttäjällä oli kyseinen lisenssi. Nyt ohjelma ei voi enää tutkia toisen käyttäjän tietoja, joten projektilaskutuksen esittämistä varten on asetus toimintokeskuksen OPRL_IN_USE -asetus. Siirtotyökalu asettaa arvoksi 1, mikäli yrityksellä oli OPRL-lisenssi käytössä.

...