Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info

Vaikkakin uuteen käyttäjähallintaan siirtyminen näkyy loppukäyttäjälle lähinnä vain uutena kirjautumistapana, on teknisesti kyseessä kuitenkin iso muutos, joka koskee järjestelmien välillä tapahtuvia todennuksia ja tietokantayhteyksiä. Tämän johdosta kaikki olemassa olevat rajapinnat ja integraatiot vaativat asiakkaan suorittaman tunnistamisen, listaamisen ja testauksen ennen käyttöönottoa. Tästä johtuen uuden käyttäjähallinnan käyttöönotto viedään läpi projektina, joka koostuu seuraavista vaiheista:

 1. Kartoitus

 2. Testaus

 3. Käyttöönotto

1. Kartoitus

Mikäli käytössä on kolmannen osapuolen tekemä Lemonsoftiin integroitu ratkaisu, tulee integrointiin lisätä API-avain kolmannen osapuolen toimesta. Myös sanomarakenne on jonkun verran muuttunut. Tyypillisesti nämä ovat kauppapaikkoja.

Note

Ulkoisten käyttäjien hallinta on muuttunut vuosien mittaan sen verran paljon, ettei migraatio siirrä näitä. Mikäli käytät esimerkiksi OmaHankinta-sovellusta, niin syötä ulkoiset käyttäjät käyttäjähallintaan manuaalisesti. Tietoa käyttäjistä löydät artikkelista Käyttäjät-ohjeesta.

Note

Myös LemonShop integraatio täytyy tehdä uudelleen. Teemme tämän veloituksetta, mutta ole yhteydessä asiasta asiakaspalveluumme, niin muutos ajoitetaan päivityksen yhteyteen.

...

Warning

Lemonsoftin alkuperäinen rajapinta ei käyttänyt käyttäjälähtöistä tapaa. Tämä datalähtöiseksi rajapinnaksi nimetty rajapinta ei enää ole käytössä. Mikäli yrityksesi on tätä kuitenkin vielä käyttänyt, tulee API-kutsut tehdä käyttäjälähtöisen rajapinnan kautta. Vaihtoehtoisesti voi ottaa REST-rajapinnan käyttöön. Rajapinnoista voit lukea lisää

...

Lemonsoftn Web service -rajapinnat -ohjeesta.

...

Moni kohdistusasia muuttuu uudessa käyttäjähallinnassa. Migraatio hoitaa nämä kuntoon, mutta päivityksen jälkeen eKuitti-mobiilisovellus on päivitettävä uuteen. Vanhalla eKuitilla kuvatut kuitit eivät tule näkyviin.

...

Mikäli yrityksesi käytössäsi oleva Lemonsoft on asennettuna omaan tai kolmannen osapuolen ympäristöön, suosittelemme testausta varten oman testiympäristön perustamista seuraavasti:

 1. Asiakas asentaa palvelimelle valmiiksi erillisen testiympäristön -> uusi SQL instanssi, tarvitaan myös RDS-testipalvelin (tai testityöasema).

 2. Asiakas valitsee tietokannat, mitkä haluavat testiin/ mitkä olisi hyvä testata. 

 3. Asiakas varmuuskopioi testattavat tietokannat (LemonCommon sekä LemondbX:). Ohje: Tietokantojen varmuuskopiointi ja palautus.

 4. Asiakas kopioi tietokannat valmiiksi testiympäristöön (tietokannat täytyy olla päivitettynä vähintään Lemonsoftin versioonn 2020.12).

 5. Lemonsoft tietohallinto ajaa migraatiotyökalun testiympäristöön ja päivittää samalla versiopäivityksen uusimpaan julkaisuversioon. 

 6. Asiakas suorittaa testiympäristössä testit omille prosesseille ja integraatioille (tietokannoille/yrityksille, jotka oli valittu testiin).

Kun testiympäristö on luotu ja tietokannat sekä Lemonsoft on päivitetty uuden käyttäjähallinnan mukaiseen versioon, testaa seuraavassa mainitut asiat:

...