Integraation toteutus

Integraatio alkaa suunnittelulla. Rajapinnan dokumentaatio kertoo jo aika pitkälti mikä on mahdollista, mutta jos tuntuu ettei vastausta ole, pyydä palaveria, jossa tarve käydään läpi. Tee tämä pyyntö Service Deskiin. Loppuasiakkaalla on tunnukset, joten hän voi tehdä pyynnön.

Seuraava vaihe on tilata testiympäristö, johon integraation koodaus tehdään.

Tämän jälkeen voidaan toteuttaa itse integraatio ja dokumentoinnin lisäksi asiantuntijamme on apuna.

Testatun toteutuksen jälkeen voidaan siirtyä tuotantokäyttöön.

Löydät rajapintakuvauksen tästä: Swagger UI (lemonsoft.eu)